top of page
Medlemsansvarleg

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

12. mars 2021

Medlemsansvarleg er


  • klubben sin kontaktperson vedrørande medlemskap


Medlemsansvarleg rapporterer til


  • leiar av Økonomigruppa


Medlemsansvarleg skal


  • sjå til at klubben sitt medlemssystem er ajourført til ei kvar tid

  • fakturere medlems- og aktivitetsavgift i samsvar med klubben sine rutinar og årsmøtet sitt vedtak

  • følgje opp betaling og purring av medlemsfaktura


Medlemsansvarleg har tilgong til


  • Rubic Medlem (tilgongsnivå FSK admin)

  • e-post for medlemsansvarleg

  • Google Disk (tilgong Medlemsansvarleg)

  • Intranett (tilgongsnivå Økonomigruppa)

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page