Årsmøtet

Årsmøtet er den øvste leiinga i klubben. Årsmøtet legg grunnlaget for verksemda i klubben. Alle som ynskjer å vere med å bestemme må difor delta på årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunna velgast til verv må ein ha vore medlem i minst ein månad, fylla 15 år det året årsmøte vert halde, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

I filstrukturen under kan du laste ned tidlegare sakslister med årsmeldingar samt signerte årsmøteprotokollar.

Finnås Sportsklubb

© 2020 - 2021

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -