Lag og aktivitetar

Finnås Sportsklubb har aktivitetar innanfor fleire ulike greiner. Du kan lese meir om dei ulike laga våre på denne sida. For å delta på FSK sine faste aktivitetar må ein vere medlem i klubben. Du finn gjeldande satsar for medlemskap samt innmeldingsskjema på medlemssidene våre. Dei aller fleste aktivitetane tillet gratis prøvetime. Kontakt ein instruktør/trenar/lagleiar om du har spørsmål.

Allidrett og barnetrim
E-sport
Fotball
Dans, kondisjon og styrke
Volleyball