top of page

Medlems- og treningsavgift

For å delta på organisert aktivitet eller ha eit verv i Finnås Sportsklubb må ein i fylgje lova ha eit personleg medlemskap i klubben. For aktive medlemmar krev me i tillegg ei treningsavgift som er differensiert på alder eller aktivitet.

Ein vert ikkje krevd for treningsavgift når ein ikkje deltar på aktivitetar, men er å rekne som medlem i klubben heilt fram til ein har meldt seg ut av klubben via det elektroniske medlemssystemet. 

Det er årsmøtet som fastset medlem- og treningsavgifta. For 2024 er det fastsatt slik:

Medlemsavgift:

Type

Pris pr år

Aktivt medlem

Kr

200,-

Støttemedlem

Kr

200,-

Treningsavgift:

Klasse

Pris pr år

0 - 2 år

Kr

0,-

3 - 5 år

Kr

200,-

6 - 12 år

Kr

400,-

13 - 16 år

Kr

600,-

Zumba/Styrke

Kr

800,-

A-lag, fotball senior

Kr

1 300,-

B-lag, fotball senior

Kr

600,-

Oldboys/Oldgirls

Kr

400,-

Volleyball senior

Kr

400,-

  • Treningsavgifta gjeld for det kalenderåret ein er født i.

  • Sjølv om ein deltar på fleire ulike aktivitetar betalar ein kun ei treningsavgift.

  • Elevar ved Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på treningsavgifta.

Kontakt medlem

Har du spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg. Du finn kontaktinformasjon i menyen Administrasjon.

Faktureringsrutinar:

Du finn informasjon om korleis og kva tid me fakturerer i klubbhandboka

Eksterne medlemmer

Medlemmer i Bømlo Idrettslag som skal ha tilgong til aktivitetssystemet utan å vere medlem kan registrere seg her

bottom of page