Medlems- og aktivitetsavgift

For å delta på organisert aktivitet eller ha eit verv i Finnås Sportsklubb må ein i fylgje lova ha eit personleg medlemskap i klubben. For aktive medlemmar krev me i tillegg ei aktivitetsavgift som er differensiert på alder.

Ein vert ikkje krevd for aktivitetsavgift når ein ikkje deltar på aktivitetar, men er å rekne som medlem i klubben heilt fram til ein har meldt seg ut av klubben via det elektroniske medlemssystemet. 

Det er årsmøtet som fastset medlem- og aktivitetsavgifta. For 2022 er det fastsatt slik:

Medlemsavgift:

Type

Pris pr år

Aktivt medlem

Kr

200,-

Støttemedlem

Kr

200,-

Aktivitetsavgift:

Klasse

Pris pr år

0 - 2 år

Kr

0,-

3 - 5 år

Kr

200,-

6 - 12 år

Kr

400,-

13 - 16 år

Kr

600,-

Frå 17 år

Kr

800,-

  • Aktivitetsavgifta gjeld for det kalenderåret ein er født i.

  • Sjølv om ein deltar på fleire ulike aktivitetar betalar ein kun ei aktivitetsavgift.

  • Elevar ved Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på treningsavgifta.

Har du spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg. Du finn kontaktinformasjon i menyen Administrasjon.

 
Faktureringsrutinar:

Du finn informasjon om korleis og kva tid me fakturerer i klubbhandboka