Medlems- og aktivitetsavgift

For å delta på organisert aktivitet eller ha eit verv i Finnås Sportsklubb må ein i fylgje lova ha eit personleg medlemskap i klubben. For aktive medlemmar krev me i tillegg ei aktivitetsavgift som er differensiert på alder.

Ein vert ikkje krevd for aktivitetsavgift når ein ikkje deltar på aktivitetar, men er å rekne som medlem i klubben heilt fram til ein har meldt seg ut av klubben via det elektroniske medlemssystemet. 

Det er årsmøtet som fastset medlem- og treningsavgifta. For 2020 er det fastsatt slik:

Medlemskontigent:

Per medlem:

Kr 200,-

Aktivitetsavgift:

3-5 år

6-12 år

13-16 år

Frå 17 år

Kr 200,-

Kr 400,-

Kr 600,-

Kr 800,-

Om ein deltar på fleire ulike aktivitetar betalar ein kun ei aktivitetsavgift.

Elevar ved Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på treningsavgifta.

© 2020 - 2021 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -