top of page
Fakturering av medlemmer

Oppretta

12. mars 2021

Oppdatert

27. januar 2022

Medlemsansvarleg fakturerer medlems- og aktivitetsavgift.

 

Medlemssystemet fakturerer medlemsavgift til nye medlemmer automatisk ved innmelding.

 

  • Veke 1: Fakturer medlemsavgift til alle medlemmer

  • Veke 22: Fakturer aktivitetsavgift til alle aktive medlemmer

 

Aktivitetsavgift for nye medlemmer etter veke 22 fakturerast fortløpande. Desse får 50% rabatt for inneverande år.

 

Medlemmer som vert aktive i desember er fritatt aktivitetsavgift inneverande år.

 

Aktivitetsavgifta dekker alle aktivitetar og skal dermed berre fakturerast ein gong per termin per medlem.

 

Spesielle vilkår:

  • Trenarar og instruktørar er fritatt aktivtetsavgift

  • Elevera frå Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på aktivitetsavgifta

  • Aktive medlemmer som deltar via klippekortordning betalar ikkje aktivitetsavgift

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page