top of page
Banemeister

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

Banemeister er


  • ansvarleg for vedlikehald av bane og uteområde

 

Banemeister rapporterer til

 

  • leiar av anleggsgruppa

 

Banemeister skal

 

  • sjå til at banen vert jamleg sodda med børste

  • sjå til at banen vert lausgjort med harv etter behov (1.mnd intervall ved mykje bruk)

  • vurdere og eventuelt effektuere djuprensing

  • vurdere og eventuelt effektuere påfyll av granulat

  • sjå til at gjerder, portar og beskyttelsar rundt banen er i godt stand

  • sjå til at naudsynt utstyr for oppsamling av søppel er installert og i god stand

  • halde kontakten opp mot Bømlo Kommune som er eigar og økonomisk ansvarleg for banen

 

Banemeister har tilgong til

 

  • Google Disk (tilgong til Banemeister)

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page