Bli ein FSK-venn

Finnås Sportsklubb er den største frivillige organisasjonen i bygda, og me er særs bevisst vårt ansvar for å ivareta oppvekstmiljø og trivsel i heile Finnåsbygda. Her kan du og vere med å bidra!

Som støttemedlem i Finnås Sportsklubb bidrar du til at born, unge og vaksne i bygda får eit godt fritidstilbod. Me har mange spanande planar for å utvikle klubben og tilbodet vidare, og me treng all hjelp me kan få for å realisere dette. 

Me oppfordrar difor alle foresatte og andre interesserte til å bli støttemedlem. Gå til innmeldingsskjema for å registrere deg.

 

Som støttemedlem har du stemmerett på årsmøtet. Du kan vere ei viktig stemme på vegne av eigne eller andre born som ikkje har stemmerett grunna alder. Du vil og ha same medlemsfordeler som alle andre medlemmer, blant anna 30% rabatt på leige av klubbhuset vårt.

 

Du kan og støtte oss utan at det kostar deg nokon ting ved å tilknytte Finnås Sportsklubb som din Grasrotandel. Trykk på Grasrotandelenlogoen eller send SMS "Grasrotandelen 987062258" til 6000

Ynskjer du å støtte oss på ein anna måte er du velkommen til å ta kontakt.

Ynskjer du å bli sponsor kan du kontakte vår sponsoransvarleg:

Kontaktpersonar

Kristian Mæland

Sponsoransvarleg

476 44 045

 
Grasrotandelen_logo.png