Administrasjon

Finnås Sportsklubb vert drive av frivillige. Her finn du oversikt over valgte medlemmer i dei ulike gruppene i klubben. Velg ei spesifikk gruppe eller søk på navn.

arrow&v

Idar Larsen

Leiar

2022

909 22 205

Styret

Kathrine Andrea Bjørnevik

Ungdomskontakt

2022

941 42 178

Styret

Hallgeir Goa Myhre

1. varamedlem

2022

916 43 248

Styret

Dordi Shoba Hjelland

Medlem

2022

476 46 468

Valnemda

Hildegunn Lodden Stautland

Medlem

2022

954 83 553

Kontrollutvalet

Nicolay Onarheim

Dommerkoordinator

2023

Fotballgruppa

Linn Katla

Gruppeleiar

2023

907 48 393

Økonomigruppa

Kristian Mæland

Sponsoransvarleg

2022

476 44 045

Økonomigruppa

Marte Kolbjørnsen

Arrangør

2023

916 95 991

Økonomigruppa

Anne Grete Solbakken

Arrangør

2022

924 33 405

Økonomigruppa

Linn Maiva Larsen Waage

Gruppeleiar

2022

975 75 118

Anleggsgruppa

Kasper Hovland

Banemeister

2023

991 55 679

Anleggsgruppa

Kjell Leon Helvik

Elektroansvarleg

2022

916 23 553

Anleggsgruppa

Øystein Våge

Kanaldagane

2022

414 48 694

Repr. andre lag og org.

Rannveig Steinsbø

Nestleiar

2023

986 11 012

Styret

Linn Maiva Larsen Waage

Styremedlem

2022

975 75 118

Styret

Linda Madsen Helvik

2. varamedlem

2023

957 22 672

Styret

Ole Petter Våge

Medlem

2023

908 43 699

Valnemda

Dordi Shoba Hjelland

Varamedlem

2023

476 46 468

Kontrollutvalet

Linda Madsen Helvik

Gruppeleiar

2023

957 22 672

Aktivitetsgruppa

Øystein Våge

Medlemsansvarleg

2023

414 48 694

Økonomigruppa

Torfinn Johansen

Arrangør

2022

Økonomigruppa

Dagfinn Gjærde

Arrangør

2023

Økonomigruppa

Therese Husa

Arrangør

2022

922 87 926

Økonomigruppa

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

2022

994 95 070

Anleggsgruppa

Hallvar Koløy

Tømraransvarleg

2022

976 53 938

Anleggsgruppa

Therese Husa

Bømlo Idrettsråd

2022

922 87 926

Repr. andre lag og org.

Bjarte Simonsen

Kanaldagane

2023

971 98 504

Repr. andre lag og org.

Linn Katla

Økonomiansvarleg

2023

907 48 393

Styret

Øystein Våge

Styremedlem

2023

414 48 694

Styret

Brynjar Stautland

Gruppeleiar

2022

959 25 054

Valnemda

Kurt Inge Larsen

Gruppeleiar

2022

909 39 125

Kontrollutvalet

Hallgeir Goa Myhre

Gruppeleiar

2022

916 43 248

Fotballgruppa

Kathrine Andrea Bjørnevik

Gruppeleiar

2022

941 42 178

Ungdom og E-sportgruppa

Vanja Espeland

Arrangementsansvarleg

2023

Økonomigruppa

Bergljot Nesse Geitung

Arrangør

2022

901 39 877

Økonomigruppa

Anette Eidesvik

Arrangør

2022

480 70 733

Økonomigruppa

Øystein Våge

Systemansvarleg

2023

414 48 694

IKT

Frode Grønnevik

Materialforvaltar

2022

412 35 954

Anleggsgruppa

Roy Magne Kallevåg

VVS-ansvarleg

2022

906 77 519

Anleggsgruppa

Vidar Johnsen

Kanaldagane

2022

Repr. andre lag og org.