top of page

Administrasjon

Finnås Sportsklubb vert drive av frivillige. Her finn du oversikt over valgte medlemmer i dei ulike gruppene i klubben. Velg ei spesifikk gruppe eller søk på navn.

På grunn av gjentatte svindelforsøk oppgjev me ingen personleg kontaktinfo på opne sider lenger. Har du behov for å kontakte oss ber me om at du nyttar kontaktskjema.

arrow&v
Øystein Våge

Leiar

Styret

2024

Øystein Aarethun Lysne

Styremedlem

Styret

2024

Linda Madsen Helvik

2. varamedlem

Styret

2025

Marte Kolbjørnsen

Medlem

Valnemda

2024

Dordi Shoba Hjelland

Varamedlem

Kontrollutvalet

2025

Linda Madsen Helvik

Gruppeleiar

Aktivitetsgruppa

2023

Øystein Våge

Medlemsansvarleg

Økonomigruppa

2025

Dagfinn Gjærde

Arrangør

Økonomigruppa

2025

Marte Kolbjørnsen

Arrangør

Økonomigruppa

2025

Bergljot Nesse Geitung

Arrangør

Økonomigruppa

2024

Linn Maiva Larsen Waage

Gruppeleiar

Anleggsgruppa

2024

Kasper Hovland

Banemeister

Anleggsgruppa

2025

Kjell Leon Helvik

Elektroansvarleg

Anleggsgruppa

2024

Vidar Johnsen

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2024

Hallgeir Goa Myhre

Nestleiar

Styret

2025

Linn Maiva Larsen Waage

Styremedlem

Styret

2024

Idar Larsen

Gruppeleiar

Valnemda

2024

Tonje Stautland

Gruppeleiar

Kontrollutvalet

2024

Bernhard Simonsen Hope

Gruppeleiar

Fotballgruppa

2025

Øystein Aarethun Lysne

Gruppeleiar

Ungdom og E-sportgruppa

2024

Therese Husa

Arrangementsansvarleg

Økonomigruppa

2025

Marie-Elise Lindskog

Arrangør

Økonomigruppa

2025

Mari-Anne Soltveit

Arrangør

Økonomigruppa

2024

Sturla Tyse Andersen

Dugnadskoordinator

Driftsstøtte

2024

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

Anleggsgruppa

2024

Hallvar Koløy

Tømraransvarleg

Anleggsgruppa

2024

Therese Husa

Bømlo Idrettsråd

Repr. andre lag og org.

2024

Øystein Våge

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2024

Linn Katla

Økonomiansvarleg

Styret

2024

Bernhard Simonsen Hope

1. varamedlem

Styret

2025

Medlem

Valnemda

2025

Malin Tollaksvik

Medlem

Kontrollutvalet

2024

Øystein Bratten Sortland

Dommerkoordinator

Fotballgruppa

2025

Linn Katla

Gruppeleiar

Økonomigruppa

2024

Kristian Mæland

Sponsoransvarleg

Økonomigruppa

2024

Torfinn Johansen

Arrangør

Økonomigruppa

2024

Anette Eidesvik

Arrangør

Økonomigruppa

2024

Øystein Våge

Systemansvarleg

Driftsstøtte

2025

Frode Grønnevik

Materialforvaltar

Anleggsgruppa

2024

Roy Magne Kallevåg

VVS-ansvarleg

Anleggsgruppa

2024

Bjarte Simonsen

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2025

bottom of page