top of page

Administrasjon

Finnås Sportsklubb vert drive av frivillige. Her finn du oversikt over valgte medlemmer i dei ulike gruppene i klubben. Velg ei spesifikk gruppe eller søk på navn.

På grunn av gjentatte svindelforsøk oppgjev me ingen personleg kontaktinfo på opne sider lenger. Har du behov for å kontakte oss ber me om at du nyttar kontaktskjema.

Øystein Våge

Leiar

Styret

2026

Øystein Aarethun Lysne

Styremedlem

Styret

2026

Linda Madsen Helvik

2. varamedlem

Styret

2025

Marius Nedrebø Sele

Medlem

Valnemda

2026

Dordi Shoba Hjelland

Varamedlem

Kontrollutvalet

2025

Linda Madsen Helvik

Gruppeleiar

Aktivitetsgruppa

2025

Øystein Våge

Medlemsansvarleg

Økonomigruppa

2025

Dagfinn Gjærde

Arrangør

Økonomigruppa

2025

Linn-Hege Eriksen Ekornsæter

Arrangør

Økonomigruppa

2025

Bergljot Nesse Geitung

Arrangør

Økonomigruppa

2026

Linn Maiva Larsen Waage

Gruppeleiar

Anleggsgruppa

2026

Kasper Hovland

Banemeister

Anleggsgruppa

2025

Roy Magne Kallevåg

VVS-ansvarleg

Anleggsgruppa

2026

Bjarte Simonsen

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2025

Hallgeir Goa Myhre

Nestleiar

Styret

2025

Linn Maiva Larsen Waage

Styremedlem

Styret

2026

Tonje Stautland

Gruppeleiar

Valnemda

2026

Malin Tollaksvik

Gruppeleiar

Kontrollutvalet

2026

Bernhard Simonsen Hope

Gruppeleiar

Fotballgruppa

2025

Øystein Aarethun Lysne

Gruppeleiar

Ungdom og E-sportgruppa

2026

Therese Husa

Arrangementsansvarleg

Økonomigruppa

2026

Marie-Elise Lindskog

Arrangør

Økonomigruppa

2025

Mari-Anne Soltveit

Arrangør

Økonomigruppa

2026

Benedikte Elvik

Dugnadskoordinator

Driftsstøtte

2026

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

Anleggsgruppa

2026

Hallvar Koløy

Tømraransvarleg

Anleggsgruppa

2026

Kjell Leon Helvik

Elektroansvarleg

Anleggsgruppa

2026

Øystein Våge

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2026

Marte Kolbjørnsen

Økonomiansvarleg

Styret

2025

Bernhard Simonsen Hope

1. varamedlem

Styret

2025

Roy Onarheim

Medlem

Valnemda

2025

Line Larsen Skjetne

Medlem

Kontrollutvalet

2026

Øystein Bratten Sortland

Dommerkoordinator

Fotballgruppa

2025

Marte Kolbjørnsen

Gruppeleiar

Økonomigruppa

2025

Kristian Mæland

Sponsoransvarleg

Økonomigruppa

2026

Torfinn Johansen

Arrangør

Økonomigruppa

2026

Anette Eidesvik

Arrangør

Økonomigruppa

2026

Øystein Våge

IKT Systemansvarleg

Driftsstøtte

2025

Materialforvaltar

Anleggsgruppa

2026

Norvald Koløy

Tømrar

Anleggsgruppa

2026

Arnhild Tveita-Larsen

Bømlo Idrettsråd

Repr. andre lag og org.

2025

bottom of page