Administrasjon

Finnås Sportsklubb vert drive av frivillige. Her finn du oversikt over valgte medlemmer i dei ulike gruppene i klubben. Velg ei spesifikk gruppe eller søk på navn.

arrow&v
Øystein Våge

Leiar

Styret

2024

414 48 694

Øystein Aarethun Lysne

Styremedlem

Styret

2024

971 57 447

Linda Madsen Helvik

2. varamedlem

Styret

2023

957 22 672

Marte Kolbjørnsen

Medlem

Valnemda

2024

916 95 991

Dordi Shoba Hjelland

Varamedlem

Kontrollutvalet

2023

476 46 468

Linda Madsen Helvik

Gruppeleiar

Aktivitetsgruppa

2023

957 22 672

Kristian Mæland

Sponsoransvarleg

Økonomigruppa

2024

476 44 045

Mari-Anne Soltveit

Arrangør

Økonomigruppa

2024

953 09 085

Torfinn Johansen

Arrangør

Økonomigruppa

2024

Bergljot Nesse Geitung

Arrangør

Økonomigruppa

2024

901 39 877

Linn Maiva Larsen Waage

Gruppeleiar

Anleggsgruppa

2024

975 75 118

Kasper Hovland

Banemeister

Anleggsgruppa

2023

991 55 679

Kjell Leon Helvik

Elektroansvarleg

Anleggsgruppa

2024

916 23 553

Bjarte Simonsen

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2023

971 98 504

Rannveig Steinsbø

Nestleiar

Styret

2023

986 11 012

Linn Maiva Larsen Waage

Styremedlem

Styret

2024

975 75 118

Idar Larsen

Gruppeleiar

Valnemda

2024

909 22 205

Tonje Stautland

Gruppeleiar

Kontrollutvalet

2024

Hallgeir Goa Myhre

Gruppeleiar

Fotballgruppa

2023

916 43 248

Øystein Aarethun Lysne

Gruppeleiar

Ungdom og E-sportgruppa

2024

971 57 447

Vanja Espeland

Arrangementsansvarleg

Økonomigruppa

2023

Dagfinn Gjærde

Arrangør

Økonomigruppa

2023

944 95 788

Marte Kolbjørnsen

Arrangør

Økonomigruppa

2023

916 95 991

Sturla Tyse Andersen

Dugnadskoordinator

Driftsstøtte

2024

915 79 300

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

Anleggsgruppa

2024

994 95 070

Hallvar Koløy

Tømraransvarleg

Anleggsgruppa

2024

976 53 938

Therese Husa

Bømlo Idrettsråd

Repr. andre lag og org.

2024

922 87 926

Vidar Johnsen

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2024

481 29 885

Linn Katla

Økonomiansvarleg

Styret

2023

907 48 393

Hallgeir Goa Myhre

1. varamedlem

Styret

2023

916 43 248

Ole Petter Våge

Medlem

Valnemda

2023

908 43 699

Malin Tollaksvik

Medlem

Kontrollutvalet

2024

977 61 099

Nicolay Onarheim

Dommerkoordinator

Fotballgruppa

2023

910 08 213

Linn Katla

Gruppeleiar

Økonomigruppa

2023

907 48 393

Øystein Våge

Medlemsansvarleg

Økonomigruppa

2023

414 48 694

Anette Eidesvik

Arrangør

Økonomigruppa

2024

480 70 733

Therese Husa

Arrangør

Økonomigruppa

2024

922 87 926

Øystein Våge

Systemansvarleg

Driftsstøtte

2023

414 48 694

Frode Grønnevik

Materialforvaltar

Anleggsgruppa

2024

412 35 954

Roy Magne Kallevåg

VVS-ansvarleg

Anleggsgruppa

2024

906 77 519

Øystein Våge

Kanaldagane

Repr. andre lag og org.

2023

414 48 694