top of page
Anleggsgruppa

Oppretta

30. januar 2021

Oppdatert

7. februar 2022

Anleggsgruppa har

 

 • ansvar for drift og vedlikehald av klubben sine eigedommar

 • ansvar for utleige av klubben sine eigedommar

 • ansvar for drift og vedlikehald av kunstgrasbane iht avtale med Bømlo Kommune

 • ansvar for at utøvargruppene har naudsynt utstyr til trening og kamp

 

Anleggsgruppa skal

 

 • rapportere til styret

 • utarbeide budsjettforslag for gruppa til styret

 • føreslå tiltak om det er vesentlige avvik frå budsjettet

 • utarbeide årleg plan for vedlikehald og oppgraderingar, herunder plan for dugnader eller bruk av ekstern arbeidskraft

 

Anleggsgruppa er satt saman slik

 

 • Gruppeleiar

 • Utleigeansvarleg

 • Materialforvaltar

 • Banemeister

 • Tømraransvarleg

 • VVS ansvarleg

 • Elektroansvarleg

 

Medlemmer i Anleggsgruppa har tilgong til

 

 • Google Disk (tilgong Anleggsgruppa)

 • Intranett (tilgongsnivå Anleggsgruppa)

 

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page