top of page
Materialforvaltar

Oppretta

7. februar 2022

Oppdatert

7. februar 2022

Materialforvaltar er

  • ansvarleg for klubben sitt utstyr for kamp og trening


Materialforvaltar rapporterer til

  • Leiar anleggsgruppa


Materialforvaltar skal

  • saman med anleggsgruppa og utøvargruppene sjå til at laga og dommerane har naudsynt utstyr til kamp og trening

  • gje råd og informasjon til styret vedrørande budsjett og budsjettoppfølging


Materialforvaltar har tilgong til

  • Google Disk (tilgong Fotballgruppa)

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page