top of page
1. Varamedlem

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

7. februar 2022

1. Varamedlem er


  • avløysar for styret sine faste medlemmer når ein av desse ikkje kan møte.

  • gruppeleiar for Fotballgruppa.

  • FIKS-ansvarleg.


1. Varamedlem skal


  • møte på styremøter og har talerett når styret er fulltallig.

  • møte på styremøte og har tale- og stemmerett dersom styret ikkje er fulltallig.

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page