top of page
2. Varamedlem

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

13. februar 2021

2. Varamedlem er


  • avløysar for styret sine faste medlemmer når ein av desse samt 1. varamedlem ikkje kan møte.

  • avløysar for styret sine faste medlemmer når meir enn ein av desse ikkje kan møte.

  • gruppeleiar for Aktivitetsgruppa.


2. Varamedlem skal


  • møte på styremøter og har talerett når styret er fulltallig.

  • møte på styremøte og har tale- og stemmerett dersom styret ikkje er fulltallig.

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page