top of page
Betaling av faktura, utlegg etc.

Oppretta

15. juli 2021

Oppdatert

13. april 2022

Kun faktura utstedt til Finnås Sportsklubb skal betalast frå FSK sin konto. Faktura utstedt i ein privatperson sitt namn må eventuelt utbetalast via rutine for refusjon av utlegg.

 

For å redusere moglegheit for svindel er Finnås Sportsklubb sine rutinar for betaling konfidensielle og kun kjent for dei som har behov for det.

 

Betalingsrutinar skal vere kjende for:

  • Leiar
  • Økonomiansvarleg
  • Revisor
  • Systemansvarleg

 

Styret skal vurdere og godkjenne dersom andre treng kjennskap til betalingsrutinar, f.eks dersom nestleiar må tre inn som leiar.

 

Rutina er lagt ved som eit kryptert dokument. Kontakt Systemadministrator for tilgang.

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page