top of page
Fakturainnstruks

Oppretta

19. februar 2021

Oppdatert

25. januar 2022

For inngåande faktura til Finnås Sportsklubb gjeld desse retningslinjene:

 

  • Merk faktura med kontaktperson i FSK (den som bestiller)
  • Send faktura som EHF

 

Finnås Sportsklubb er registrert i ELMA med organisasjonsnummer 987062258.

 

Alternativt, om ein ikkje har moglegheit for å sende EHF faktura kan den sendast på epost til FSK Bilagsmottak finnas-sportsklubb@bilag.fiken.no med kopi til okonomi@sportsklubben.no

 

Unngå å sende faktura i posten.

 

Innstruksen er lagt ved som PDF for bruk ved utsending til leverandør.

 

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page