top of page
Tømraransvarleg

Oppretta

31. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

Tømraransvarleg er

 

  • ansvarleg for inn- og utvending vedlikehald av klubben si bygningsmasse

 

Tømraransvarleg rapporterer til

 

  • leiar av anleggsgruppa

 

Tømraransvarleg skal, innafor sitt fagområde

 

  • ha oversikt over tilstand til og sette opp plan over naudsynt vedlikehald på klubben si bygningsmasse

  • gje råd og rettleiing til gruppeleiar når det skal utarbeidast budsjett og planar for kommande år

  • vurdere kva arbeid som kan utførast på dugnad og kva som treng faglært arbeidskraft

  • koordinere og ha oppsyn med arbeid som vert utført

 

 

Tømraransvarleg har tilgong til


  • Google Disk (tilgong til Tømraransvarleg)

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page