top of page
Elektroansvarleg

Oppretta

31. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

Elektroansvarleg er

 

  • ansvarleg for drift og vedlikehald av klubben sine elektriske anlegg

 

Elektroansvarleg rapporterer til

 

  • leiar av anleggsgruppa

 

Elektroansvarleg skal, innafor sitt fagområde

 

  • ha oversikt over tilstand til og sette opp plan over naudsynt vedlikehald på klubben sine elektriske anlegg
  • gje råd og rettleiing til gruppeleiar når det skal utarbeidast budsjett og planar for kommande år
  • vurdere kva arbeid som kan utførast på dugnad og kva som treng faglært arbeidskraft
  • koordinere og ha oppsyn med arbeid som vert utført

 

Elektroansvarleg har tilgong til

 

  • Google Disk (tilgong til Elektroansvarleg)
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page