top of page
VVS-ansvarleg

Oppretta

31. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

VVS-ansvarleg er

 

  • ansvarleg for inn- og utvending vedlikehald av klubben sitt VVS-anlegg

 

VVS-ansvarleg rapporterer til

 

  • leiar av anleggsgruppa

 

VVS-ansvarleg skal, innafor sitt fagområde

 

  • ha oversikt over tilstand til og sette opp plan over naudsynt vedlikehald på klubben sitt VVS-anlegg
  • gje råd og rettleiing til gruppeleiar når det skal utarbeidast budsjett og planar for kommande år
  • vurdere kva arbeid som kan utførast på dugnad og kva som treng faglært arbeidskraft
  • koordinere og ha oppsyn med arbeid som vert utført

 

VVS-ansvarleg har tilgong til

 

  • Google Disk (tilgong til VVS-ansvarleg)
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page