top of page
Økonomigruppa

Oppretta

30. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

Økonomigruppa har

 

 • ansvar for medlemsregister og medlemsfakturering

 • ansvar for sponsorkontraktar

 • ansvar for arrangement i klubben sin regi

 

Økonomigruppa skal

 

 • rapportere til styret

 • utarbeide budsjettforslag for gruppa til styret

 • føreslå tiltak om det er vesentlige avvik frå budsjettet

 

Økonomigruppa er satt saman slik

 

 • Gruppeleiar

 • Medlemsansvarleg

 • Sponsoransvarleg

 • Arrangementsansvarleg

 

Medlemmer i Økonomigruppa har tilgong til

 

 • Google Disk (tilgong Økonomigruppa)

 • Intranett (tilgongsnivå Økonomigruppa)

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page