top of page
Refusjon av utlegg

Oppretta

14. februar 2021

Oppdatert

25. januar 2022

 • Refusjon av utlegg skal meldast til økonomiansvarleg på fastsatt skjema

 • Gruppeleiar må godkjenne utlegget

 

Den som ynskjer utlegg refundert:

 1. Last ned vedlagt skjema for refusjon av utlegg

 2. Fyll ut skjema, lagre som PDF

 3. Lagre kopi av kvitteringar som PDF eller bilete

 4. Send skjema og kvitteringar på e-post til gruppeleiaren din for godkjenning


OBS: Skjema og kvitteringar som lett kan redigerast, slik som excel, word eller liknande vert ikkje godkjent


Gruppeleiar:

 1. Verifiser at utlegget stemmer

 2. Send e-post til FSK bilagsmottak. Meldinga må innehalde skjema, kvitteringar og ein tekst som seier at utlegget er godkjent for tilbakebetaling


 

Økonomiansvarleg:

 1. Tilbakebetal utlegget

 2. Poster i rekneskapen

 3. Legg ved skjema, kvitteringar og godkjenningsepost frå gruppeleiar som bilag


Spesielle tilfeller:

 1. Leiar godkjenner utlegg for styret

 2. Nestleiar godkjenner utlegg for leiar

Endringslogg

Endringslogg

bottom of page