top of page
Legge til E-postkonto

Oppretta

14. februar 2021

Oppdatert

26. januar 2022

Finnås Sportsklubb nyttar FastName som leverandør av e-post og domene


E-posten kan lesast direkte frå webmail, eller settast opp på ein eller fleire einingar, f.eks telefon og PC


Gå til FastName support for veiledning på oppsett til din eining


E-posten skal settast opp med IMAP. POP3 skal ikkje nyttast


E-post adresse og passord vil bli tilsendt frå IKT Systemansvarleg for dei posisjonanen i klubben som er tildelt eiga adresse


Kontoen skal settast opp med avsendarnavn slik:


FSK // Fornavn Etternavn


Signatur i kontoen skal vere slik:


Med helsing


Fornavn Etternavn

Posisjon


Telefonnr

www.sportsklubben.no

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page