top of page
Sponsoransvarleg

Oppretta

30. januar 2021

Oppdatert

18. juli 2021

Sponsoransvarleg er

 

 • ansvarleg for oppfølging av klubben sine sponsorar
 • ansvarleg for nyteikning av sponsoravtalar på skilt og nettside
 • ansvarleg, i samarbeid med styret, for nyteikning av hovudsponsoravtalar

 

Sponsoransvarleg rapporterer til

 

 • leiar av økonomigruppa

 

Sponsoransvarleg skal

 

 • vere ein pådrivar i klubben for å få inn nye sponsorar
 • kontakte aktuelle sponsorar
 • følge opp eksisterande kontraktar, inkludert søke å fornye desse når dei går ut
 • utarbeide naudsynte rapportar til økonomiansvarleg for fakturering
 • bistå økonomiansvarleg med oppfølging/purring av ikkje betalte fakturarer
 • vedlikehalde sponsoroversikten på nettsida

 

Sponsoransvarleg har tilgong til

 • Google Disk (tilgong Sponsoransvarleg)
 • Intranett (tilgong Sponsoransvarleg)
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page