top of page
Ungdomskontakt

Oppretta

30. januar 2021

Oppdatert

13. februar 2021

Ungdomskontakt er


  • medlem av styret

  • leiar av Ungdom- og E-sportgruppa


Ungdomskontakt skal


  • møte på styremøte og har tale- og stemmerett


Ungdomskontakt har tilgong til


  • Google Disk (tilgong til 2-Styret)

  • Intranett (tilgongsnivå Styret )

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page