top of page
Sosiale målsetjingar

Oppretta

29. januar 2021

Oppdatert

13. februar 2021

Arrangement og tilstellingar utanom det reint idrettslege må ha som målsetjing å samla flest mogleg av krinsen sine innbyggjarar som har tilknyting til dei idrettslege arrangementa, spesielt foreldre og familie til born og ungdom. Det må vektleggjast at og ungdom vert trekt inn i styrer og utval for å utvikla ansvar og positive haldningar til Finnås Sportsklubb.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page