top of page
Reiserekning

Oppretta

10. april 2022

Oppdatert

10. april 2022

 • Refusjon av utlegg i samband med reiser skal meldast til økonomiansvarleg på fastsatt skjema

 • Gruppeleiar må godkjenne reiseutlegget


Den som ynskjer utlegg refundert:

 1. Last ned vedlagt reiserekning

 2. Fyll ut skjema, lagre som PDF

 3. Lagre kopi av kvitteringar som PDF eller bilete

 4. Send skjema og kvitteringar på e-post til gruppeleiaren din for godkjenning


OBS: Skjema og kvitteringar som lett kan redigerast, slik som excel, word eller liknande vert ikkje godkjent

 

Gruppeleiar:

 1. Verifiser at reiseutlegget stemmer

 2. Send e-post til FSK bilagsmottak. Meldinga må innehalde skjema, kvitteringar og ein tekst som seier at reiseutlegget er godkjent for utbetaling


Økonomiansvarleg:

 1. Tilbakebetal reiseutlegget

 2. Poster i rekneskapen

 3. Legg ved skjema, kvitteringar og godkjenningsepost frå gruppeleiar som bilag


Spesielle tilfeller:

 1. Leiar godkjenner reiseutlegg for styret

 2. Nestleiar godkjenner reiseutlegg for leiar

Endringslogg

Endringslogg

bottom of page