top of page
Dugnadskoordinator

Oppretta

6. januar 2022

Oppdatert

25. januar 2022

Dugnadskoordinator er


  • ansvarleg for å koordinere dugnad i klubben basert på innmeldte behov frå dei ulike gruppene


Dugnadskoordinator rapporterer til


  • styret


Dugnadskoordinator skal


  • utarbeide ein årleg plan for dugnad i klubben

  • distribuere planen til dei ulike gruppene / medlemmene


Dugnadsansvarleg har tilgong til


  • Google Disk (tilgong til Dugnadsansvarleg)

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page