top of page
§ 9 Regnskap og revisjon m.m.

Oppretta

5. februar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

For reglar om rekneskap og revisjon m.m. gjeld NIFs lov § 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page