top of page

Ingen aktivitet i klubben 27. mars

Grunna eit særs viktig Trygg på trening-foredrag vel me å avlyse all sportsleg aktivitet i klubben mandag 27. mars. Dette for å gi mest mogleg av trenarane våre moglegheit til å delta på foredraget som gjer viktig kunnskap om førebygging av seksuelle overgrep og trakassering, kva ein skal gjere om ein misstenker at eit barn er utsatt samt gje klubben verktøy for å skapa eit sikrare og tryggare miljø i klubben.


Alle trenarar og instruktørar har fått e-post med påmeldingslenke. Om du har eit ansvar i klubben men manglar e-posten ber me deg ta kontakt med medlem@sportsklubben.no


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page