top of page

Halloweenfest

Fredag laga arrangementskomiteen Halloweenfest for 6. - 10. klasse.

Ungdommane i full sving med "Just dance"


Mange kjekke ungdommar kom innom klubbhuset denne kvelden. Her var det kiosk, brettspel, sosial drøs, god musikk, litt underhaldning og premiering for beste Halloweenkostyme.


Arrangementskommiteen har beslutta å arrangere slike sosiale kveldar ein gong per månad. Føl med på nettsida vår og på Facebook, der annonserer me i god tid.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Grunna eit særs viktig Trygg på trening-foredrag vel me å avlyse all sportsleg aktivitet i klubben mandag 27. mars. Dette for å gi mest mogleg av trenarane våre moglegheit til å delta på foredraget so