top of page

Aktivitetsdag og barnebingo utsett

Oppdatert: 24. okt. 2020

På grunn av ein uavklart smittesituasjon på Bømlo vert Aktivitetsdag for 1.-4. klasse og Barnebingo for 5.-7. klasse dessverre utsett. Dette melder arrangementskomiteen i FSK no i kveld.I samråd med kommuneoverlegen er altså begge dei to arrangementa utsett. Ny dato vil verta fastsett så snart smittesituasjonen er avklart.

Dersom ny dato ikkje passar vil ein sjølvsagt få påmeldingsavgifta refundert.

Eventuelle spørsmål kan rettast til leiar i arrangementskomiteen Arnhild Tveita-Larsen på telefon 481 58 983

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Grunna eit særs viktig Trygg på trening-foredrag vel me å avlyse all sportsleg aktivitet i klubben mandag 27. mars. Dette for å gi mest mogleg av trenarane våre moglegheit til å delta på foredraget so