top of page

Mix 9/10 år

Laget er satt saman av gutar og jenter i 2012 og 2013 kullet. I 2021 består laget av ca 16 ivrige spelarar jamt fordelt mellom gutar og jenter. Laget trenar to gongar i veka på kunstgrasbana på Våge.


I periodar med frost og snø trenar laget i gymsalen på Våge Skule, då til litt andre tidspunkt grunna kapasitet. Følg med i Laget Mitt appen for å alltid ha korrekte treningstider.

Treningstider

Normal trening:

Tirsdag 17:00 - 18:15 Våge Idrettsplass

Torsdag 17:00 - 18:15 Våge Idrettsplass


Ved stengt bane:

Tirsdag 18:00 - 19:00 Gymsalen

Torsdag 18:00 - 19:00 Gymsalen

Info

Dette laget nyttar Rubic Laget Mitt til kommunikasjon mellom støtteapparat, spelarar og føresette, melding om fråfall m.m. 

Kontaktpersonar for laget:

Namn

Telefon

E-post

Sigrid Marie Emaus Sæverud

993 58 672

Jon Kjetil Lutro

907 86 943

Frode Grønnevik

412 35 954

Glenn Atle Larsen

911 03 557

Om du har spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg.

Medlemsansvarleg:

Namn

Telefon

E-post

Øystein Våge

414 48 694

bottom of page