top of page

Påmelding til årsmøtet

Send inn skjema under for å melde deg på årsmøtet. Påmelding vil bli kontrollert opp mot medlemsregister og eventuelt uteståande økonomiske forpliktelsar før ei endeleg godkjenning av påmelding vert sendt ut. Me ber om forståelse for at denne godkjenninga kan ta litt tid.

Takk for påmeldinga. Me sender ei stadfesting når naudsynt sjekk av medlemsstatus er utført.

bottom of page