top of page

Medlemsbetaling

For å delta på organisert aktivitet eller ha eit verv i Finnås Sportsklubb må ein i fylgje lova ha eit personleg medlemskap i klubben. For aktive medlemmar krev me i tillegg ei treningsavgift som er differensiert på alder eller aktivitet.

Ein vert ikkje krevd for treningsavgift når ein ikkje deltar på aktivitetar, men er å rekne som medlem i klubben heilt fram til ein har meldt seg ut av klubben anten skriftleg til klubben eller via det elektroniske medlemssystemet. 

Det er årsmøtet som fastset medlemskontingent og treningsavgifta.

Medlemskontingent

Aktivt medlem
200,-

01.01.2024 - 31.12.2024

Støttemedlem
200,-

01.01.2024 - 31.12.2024

Æresmedlem
0,-

01.01.2024 - 31.12.2024

Treningsavgift

0-2 år

Alle aktivitetar

0,-

01.01.2024 - 31.12.2024

3-5 år

Alle aktivitetar

200,-

01.01.2024 - 31.12.2024

6-12 år

Alle aktivitetar

400,-

01.01.2024 - 31.12.2024

13-15 år

Alle aktivitetar

600,-

01.01.2024 - 31.12.2024

Volleyball senior

Fra 16 år

400,-

01.01.2024 - 31.12.2024

Zumba/Styrke

Fra 16 år

800,-

01.01.2024 - 31.12.2024

A-lag, fotball senior

Fra 16 år

1300,-

01.01.2024 - 31.12.2024

B-lag, fotball senior

Fra 16 år

600,-

01.01.2024 - 31.12.2024

Oldboys/Oldgirls

Fra 16 år

400,-

01.01.2024 - 31.12.2024

  • Treningsavgifta gjeld for det kalenderåret ein er født i.

  • Sjølv om ein deltar på fleire ulike aktivitetar betalar ein kun ei treningsavgift.

  • Elevar ved Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på treningsavgifta.

  • Har du spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg.

bottom of page