Utvalsmedlemmer

Her finn du oversikt over kven som har dei ulike verva i Finnås Sportsklubb, samt kor lenge dei er valde til. Kontaktinformasjon til styret finn du på styresida.

Styret

Idar Larsen

Leiar

Arnhild Tveita-Larsen

Nestleiar

Linn Katla

Økonomiansvarleg

Linn Maiva Larsen

Styremedlem

Kathrine Andrea Bjørnevik

Ungdomskontakt

Hallgeir Goa Myhre

Varamedlem

Kristian Mæland

Varamedlem

Valnemda

Dordi Shoba Hjelland

Leiar

Brynjar Stautland

Medlem

Linn Maiva Larsen

Medlem

Revisor

Kurt Inge Larsen

Leiar

Hildegunn Stautland

Medlem

IKT

Endres årsmøte 2021

Systemansvarleg

Økonomiutvalet

Arnhild Tveita-Larsen

Leiar

Therese Husa

Medlem

Torfinn Johansen

Medlem

Svenn Audun Fjellheim

Medlem

Bergljot Nesse Geitung

Medlem

Anette Eidesvik

Medlem

Hallgeir Sele

Medlem

Anne Grete Solbakken

Medlem

Anleggsutvalet

Linn Maiva Larsen

Leiar

Norvald Koløy

Snekker

Roy Kallevåg

Røyrleggar

Jan Kåre Helvik

Banemeister

Kjell Leon Helvik

Elektriker

Halvar Koløy

Snekker

Sportsleg utval

Arnhild Tveita-Larsen

Leiar

Hallgeir Myhre

Fotballeiar

Idar Larsen

Barneidrettsansvarleg

Politiattestansvarleg

Sondre Grønås

Dommerkontakt

Frode Grønnevik

Matrialforvaltar

Elisabeth Knutsen

Leiar Aerobic/Turn

Katrine Andrea Bjørnevik

Medlem

Marknadsutvalet

Kristian Mæland

Leiar / Sponsorkontakt

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

Øystein Våge

Web-ansvarleg

Representantar andre lag og organisasjonar

Vidar Johnsen

Kanaldagane

Therese Husa

Bømlo Idrettsråd

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -