top of page

Zumba/Styrkemix

Gjer dørstokkmila kort og prøv deg på ein time med zumba eller styrkemix


Det kan vere tungt å komme i gong med trening etter ein kort eller lengre ferie. Kanskje er det litt enklare å finne tilbake til treningsgleda saman med andre? Meld deg på trening hjå oss.


Ynskjer du å teste ut tilbodet før du melder deg på er du velkommen til ein gratis prøvetime utan forpliktelsar.


Har du spørsmål eller ynskjer ein prøvetime kan du kontakte Linda Helvik på telefon  95 72 26 72. 


Hugs at den einaste dårlege treninga er den som ikkje skjedde.


Er du aktivt medlem og betalar aktivitetsavgift kan du delta så mykje du vil. Er du meir sporadisk innom kan du betale per gong via Vipps. Begge deler krev at du er medlem i FSK.

Treningstider

Zumba: Mandag 18:00 - 19:15

Styrkemix: Tysdag 18:00 - 19:00

Zumba: Onsdag 18:00 - 19:00

Styrkemix: Torsdag 18:00 - 19:00

Info

Dette laget nyttar Rubic Laget Mitt til kommunikasjon mellom støtteapparat, spelarar og føresette, melding om fråfall m.m. 

Kontaktpersonar for laget:

Namn

Telefon

E-post

Kjersti Wiik

944 87 188

Rannveig Steinsbø

986 11 012

Linda Madsen Helvik

957 22 672

Hilde Margrethe Sæbø

958 20 012

Om du har spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg.

Medlemsansvarleg:

Namn

Telefon

E-post

Øystein Våge

414 48 694

bottom of page