Aerobic/Zumba

Gruppa tilbyr trening med instruktørar. For tida er det 4 økter i veka, der to er styrkeøkter og to er zumba.


Medlemskap

Alle medlemmer i Finnås Sportsklubb kan nytte seg av tilbodet.


Prøvetime

Dei som ynskjer å prøve ut tilbodet før ein eventuelt melder seg inn i klubben er velkommen til å delta på ein gratis prøvetime. Ta kontakt med instruktøren i forkant for å avtale plass. Du finn kontaktinformasjon nederst på sida.


Aktivitetsavgift

Dei som betalar aktivitetsavgift kan delta på alle oppsette økter. Aktivitetsavgift vert fakturert i to terminar (kvart halvår). Dersom ein ikkje lenger ynskjer å vere aktivt medlem må ein melde frå til medlemsansvarlig, eventuelt til instruktør, slik at me får oppdatert medlemssystemet og unngår å fakturere aktivitetsavgift ved neste termin.


Betale per økt

Dei som deltek meir sporadisk kan velge å heller kjøpe plass på enkeltøkter via Vipps. Me gjer merksam på at ein framleis må vere medlem i klubben. Dei som ynskjer å nytte denne ordninga MÅ informere medlemsansvarlig slik at me får oppdatert medlemssystemet. Utan denne informasjonen risikerer du at me fakturerer aktivitetsavgift i tillegg. På same måte må ein informere dersom ein ynskjer å gå over til å heller betale aktivitetsavgift. 


Påmelding til time

Det er begrensa antal plasser per time. All påmelding skjer via aktivitetsappen vår Rubic LagetMitt. Alle medlemmer i klubben har tilgong til sin brukar i denne appen, som også er synkronisert med medlemssystemet. Når maks antal deltakerar som er satt per time er påmeldt vil det ikkje vere mogleg for å fleire å melde seg på.


Treningstider

Zumba: Mandag 18:30 - 19:45

Puls/Styrke: Tysdag 18:30 - 19:30

Zumba: Onsdag 18:30 - 19:30

Styrke: Torsdag 18:30 - 19:30

Info

Dette laget nyttar Rubic Laget Mitt til kommunikasjon mellom støtteapparat, spelarar og føresette, melding om fråfall m.m. 

Kontaktpersonar for laget:

Namn

Telefon

E-post

Kjersti Wiik

944 87 188

Rannveig Steinsbø

986 11 012

Linda Madsen Helvik

957 22 672

Hilde Margrethe Sæbø

958 20 012

Om du har spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg.

Medlemsansvarleg:

Namn

Telefon

E-post

Øystein Våge

414 48 694