Styret

Styret i Finnås Sportsklubb vert vald av årsmøtet. Her finn du kontaktinformasjon til dei enkelte styremedlemmane

Idar Larsen

Leiar

909 22 205

Linn Katla

Økonomiansvarleg

907 48 393

Kathrine Andrea Bjørnevik

Ungdomskontakt

941 42 178

Kristian Mæland

Varamedlem

476 44 045

Arnhild Tveita-Larsen

Nestleiar

481 58 983

Linn Maiva Larsen

Styremedlem

975 75 118

Hallgeir Goa Myhre

Varamedlem

916 43 248

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -