Sosiale media

Finnås Sportsklubb finn du også på Facebook. Me deler nyheiter og hendingar frå klubben, både dei formelle og litt meir uformelle hendingane. Føl oss gjerne.

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -