Søkeresultat

49 resultater funnet for «»

  Nyheiter (22)
  • Retningsliner for trening gjeldande frå onsdag 20. januar

   I tråd med nye nasjonale retningsliner gjeldande frå onsdag 20. januar kan me no starte opp med trening igjen for dei fleste av våre aktivitetar. Fylgjande vert gjeldande i Finnås Sportsklubb frå og med onsdag 20.01.2021: Felles for alle aktivitetar: Deltaking skal registrerast i Rubic Laget Mitt for kvar enkelt aktivitet. Nasjonale og lokale smittevernsreglar skal fylgjast. Fotball i aldersbestemte klassar: Trening kan gjennomførast som normalt, både innandørs og utandørs. Fritak frå 1 meters regelen når det er naudsynt for å gjennomføre treninga. Kampar og turnering vert utsatt. Allidrett og turn: Trening kan gjennomførast som normalt, både innandørs og utandørs. Fritak frå 1 meters regelen når det er naudsynt for å gjennomføre treninga. Aerobic og Zumba: Trening kan gjennomførast som normalt, både innandørs og utandørs. Maks 8 deltakerar på innandørstrening. 2 meters avstand skal haldast til andre deltakerar. Oldboys og Jokerliga: Desse aktivitetane startar ikkje opp i denne omgang.

  • Ei stor takk til alle våre medlemmer

   Finnås Sportsklubb ynskjer å rette ei stor takk til alle våre flotte og lojale medlemmer som står i det, ilag med oss under denne krevjande pandemien. Til Oldboys og B-laget (Jokerliga) vil me retta ei særskilt takk, då meir eller mindre samtlege medlemmar har bidratt til å sikre drifta av klubben, ved å bestå som medlem og betalt aktivitetsavgift. Dette til tross for at dei enno ikkje har fått starta opp sine aktivitetar sidan nedstenginga i mars i fjor. Me er stolte av å ha slike lojale medlemmer med på laget. For å få det litt meir rett og rettferdig har styret bestemt å ikkje krevje aktivitetsavgift for Oldboys og Jokerliga i 1.termin 2021.

  • Stopp i all aktivitet fram til 18. januar.

   Med bakgrunn i at regjeringa i dag innfører forsterka nasjonale smitteverntiltak har styret i Finnås Sportsklubb i kveld beslutta å stoppe all aktivitet, både sportsleg og anna som ikkje kan føregå digitalt, fram til 18. januar. Artikkelen fortset under biletet. Full stopp av all aktivitet i klubben er strengare enn det regjeringa har bestemt, men det er no særs viktig å bidra til å stoppe ei eventuell ny smittebølgje. Stoppen i aktivitetane vil i fyrste omgang vare i 14 dagar, så blir det tatt ei ny vurdering i tråd med regjeringa sine retningslinjer den 18. januar. Eventuelle spørsmål kan rettast til styreleiar Idar Larsen. Sjå for kontaktinformasjon.

  Vis alle
  Sider (27)
  • Aktivitetsdag for 1. - 3. klasse

   Referat tidligare arrangement Oversikt Intranett Informasjon Navn på arrangementet Aktivitetsdag for 1. - 3. klasse Stad: Fotballbana på Våge Dato: ​ Klokka: ​ Aldersgruppe: 1. - 3. klasse Pris: 100 Beskrivelse Me arrangerer aktivitetsdag for 1. - 3. klasse. Aktivitetsdagen tek plass på fotballbanen på Våge med ulike aktivitetar og leikar ute på bana. Aktivitetsdagen vert avslutta kl 11:30. Prisen inkluderer pølse i brød og juice. Obs: Ein treng ikkje vere medlem i FSK for å delta. Me gledar oss til å treffe deg! Referat Planlegging Blei gjort på møte via Teams. Sjå eige dokument med arbeidsliste. Ei eiga liste over oppgåver og arbeidsfordeling er utarbeida og lagra i økonomiutvalet si Drive-mappe (dokumentarkiv) for seinare bruk. Oppmøte Oppmøte ved brakkene. Inndeling i grupper og informasjon. Starta med Blime dansen. Musikk frå anlegget på banen. Dette fungerte bra. Leikar 1. Hinderløype. • Utstyr: kjegler, ball, tau og liknande (henta i brakkene). Tribunen var ein del av løypa. 2. Støvelkast • Utstyr: Målebånd og støvel (Torfinn tok med heimante). 3. Haletikken • Utstyr: kjegler til å laga bane. Vest til hale (henta i brakkene). 4. Zombietikken • Utstyr: ingen 5. Stiv heks. • Utstyr: ingen 6. Aktivitetsbingo • Utstyr: Ark med aktivitetsbingo, henta på nett. Plastmappe rundt arket, White Board-tusj til å krysse ut og papir til å tørke bort. Evaluering aktivitetar. Me køyrde 10 minutt på kvar stasjon. Dette var nok, det bør ikkje vera lenger enn dette. Ein bør ikkje ha fleire springeleikar etter kvarandre. Hugs å oppfordra til at borna har med seg drikkeflaske når ein annonserer. Me måtte henta inn litt ekstra personell for hjelp på leikane, inkludert to 7.klassingar. Det er mykje kjekke leikar ein kan ha. Me gjekk for aktivitetar der ein har lite kontrakt med ting og tang for å sleppe mykje vasking/spriting (smittehensyn). Mat Pølse med brød og juice. Det blei rekna ca. 1 pølse per stk + 1 juice. Denne blei servert i eine garderoben. Borna gjekk gruppevis bort og fekk seg mat. Dette fungerte veldig bra. Kort veg frå kjøkenet til mat-utdeling. Avslutning Avslutta med utdeling av sjokolade-medalje ved brakkene. Innkjøp: Sjokolademedalje og takk for hjelpa til ungdommane (sjå innkjøp barnebingo). Betaling. Påmelding via Rubic med betaling. Dette synte seg å vera veldig bra, då me måtte avlyse opprinnelig arrangement, så var det enkelt å sende mail og sms ut frå systemet til alle påmelde. Tilbakebetaling: Tilbakebetaling må gjerast manuelt. Dei dette gjaldt (det var få), fekk beskjed om å sende mail til med kontonummer og namn, så ordna økonomiansvarleg dette. medlem@sportsklubben.no

  • Fotball, Aerobic, Zumba | Finnås Sportsklubb | Finnås, Bømlo, Vestland

   Innkalling til Årsmøte 2021 Årsmøte i Finnås Sportsklubb vert halde mandag 22. februar kl 18:30. Grunna koronapandemien vert årsmøtet digitalt også i år. Meir informasjon og påmelding finn du her. Utleige Bli medlem Forslagskasse Intranett Siste nyhende Retningsliner for trening gjeldande frå onsdag 20. januar Write a comment Ei stor takk til alle våre medlemmer Stopp i all aktivitet fram til 18. januar. Aktivitetskalender ​ Aktivitetsdag for 1. - 3. klasse Fotballbana på Våge ​ Barnebingo for 4.-7. klasse FSK Klubbhus (Festsalen) ​ Brukarkurs Rubic Medlem/Rubic LagetMitt Klubbhuset, festsalen ​ Trenarmøte fotballgruppa Digitalt via Zoom ​ Årsmøte 2021 Digitalt via Zoom Våre hovudsponsorar Sponsor Sponsor

  • eb58e7fd-2b76-48c2-91f1-894f7bac4ca4

   Årsmøte 2021 Del Til oversikt Stad: Dato: Klokka: Aldersgruppe: Pris: Påmelding Digitalt via Zoom ​ ​ Alle Kr 0 Betalingsløysing i påmeldinga Styret kallar med dette inn til Årsmøte i Finnås Sportsklubb. Som fylgje av koronapandemien har styret beslutta at årsmøtet skal gjennomførast digitalt. Alle som ynskjer å delta må melde seg på ved å trykkje påmeldingsknappen, eller melde seg på via Rubic Laget Mitt appen. Påmeldingsfrist er 20.02.2020 Ynskjer du meir informasjon om digitale årsmøter kan du lese om dette på NIF sine sider her. Lenke til det digitale møtet vil bli tilsendt på den e-posten som er registrert i medlemssystemet vårt. Informasjon om tidspunkt vil bli sendt ilag med lenka. Me vil og gjennomføre ein test dagen i førevegen slik at alle som ynskjer får moglegheit til å teste at dei får til å koble seg opp. Saker som ein ynskjer tatt opp på årsmøtet må meldast til styret seinast 16.02.2020. Du kan sende inn forslag via den digitale forslagslagskassen vår her. Fullstendig sakliste med naudsynte saksdokument vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene våre seinast ei veke før møtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må ein ha vore medlem av Finnås Sportsklubb i minst ein månad, fylle 15 år i 2021 og gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Med vennleg helsing, Styret i Finnås Sportsklubb

  Vis alle

© 2020 - 2021 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

 • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -