top of page

9 elementer funnet for «»

 • Utleige | Sportsklubben

  Utleige Skal du halda selskap, konfirmasjon, møte eller annan samankomst kan du leiga lokale på klubbhuset vårt. Huset ligg attmed kunstgrasbana på Våge Idrettsplass med adkomst via skuleplassen. Bilete Kjøkken Fullt utstyrt med det du treng Festsal 120m2 med prosjektor og lydanlegg. Kjøkken Dekketøy til 95 personar Inngangsparti Les meir Festsalen er på 120m2 og eignar seg godt til både større og mindre samankomstar. Kjøkenet er romsleg og inneheld det du treng av dekketøy for 95 personar. Bord og stolar er med i leiga, det same gjeld utvask av lokala etter arrangementet. Lydanlegg og videokanon er montert om du ynskjer å nytta deg av dette. ​ Klubbens medlemmer samt frivillige lag og organisasjonar får 30% rabatt på utleigeprisen. Prisar Klubbhus Korttidsleige 125,- per time Festsal Kjøkken Prosjektor Lydanlegg Utvask Gjeld kun mandag - torsdag Minimum 4 timar leige Klubbhus Døgnleige 1950,- per døgn Festsal Kjøkken Prosjektor Lydanlegg Utvask Klubbhus Fleire døgn 1750,- per døgn Festsal Kjøkken Prosjektor Lydanlegg Utvask Gjeld samanhengande døgn Tilgjengelegheit Send forespørsel Fornavn Etternavn E-post Telefon Type leige Dato og klokkeslett for start av leige Måned : Send inn Kontakt oss for spørsmål

 • Sponsorveggen | Sportsklubben

  Hovudsponsorar Draktsponsorar Skiltsponsorar Bli sponsoren vår

 • Lenker | Sportsklubben

  Nyttige lenker og snarvegar Filtrer utval Ansatt Foresatt Lagleiar Medlem Styremedlem Supporter Trener Utøvar Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem Treningsøkter fra NFF Varsling om uønska hendelse Grasrotandelen Webmail Timeregistrering Trenerattest Min Idrett Fritidskortet Styreportalen Aktivitetssystem for lagledere Medlemssystem Di Side

 • Bli medlem | Sportsklubben

  Medlemsbetaling For å delta på organisert aktivitet eller ha eit verv i Finnås Sportsklubb må ein i fylgje lova ha eit personleg medlemskap i klubben. For aktive medlemmar krev me i tillegg ei treningsavgift som er differensiert på alder eller aktivitet. ​ Ein vert ikkje krevd for treningsavgift når ein ikkje deltar på aktivitetar, men er å rekne som medlem i klubben heilt fram til ein har meldt seg ut av klubben anten skriftleg til klubben eller via det elektroniske medlemssystemet. ​ Det er årsmøtet som fastset medlemskontingent og treningsavgifta. Medlemskontingent Aktivt medlem 200,- ​ 01.01.2024 - 31.12.2024 Støttemedlem 200,- ​ 01.01.2024 - 31.12.2024 Æresmedlem 0,- ​ 01.01.2024 - 31.12.2024 Bli medlem Treningsavgift 0-2 år Alle aktivitetar 0,- 01.01.2024 - 31.12.2024 3-5 år Alle aktivitetar 200,- 01.01.2024 - 31.12.2024 6-12 år Alle aktivitetar 400,- 01.01.2024 - 31.12.2024 13-15 år Alle aktivitetar 600,- 01.01.2024 - 31.12.2024 Volleyball senior Fra 16 år 400,- 01.01.2024 - 31.12.2024 Zumba/Styrke Fra 16 år 800,- 01.01.2024 - 31.12.2024 A-lag, fotball senior Fra 16 år 1300,- 01.01.2024 - 31.12.2024 B-lag, fotball senior Fra 16 år 600,- 01.01.2024 - 31.12.2024 Oldboys/Oldgirls Fra 16 år 400,- 01.01.2024 - 31.12.2024 Treningsavgifta gjeld for det kalenderåret ein er født i. Sjølv om ein deltar på fleire ulike aktivitetar betalar ein kun ei treningsavgift. Elevar ved Bømlo Folkehøgskule får 50% rabatt på treningsavgifta. Har du spørsmål vedrørande inn- og utmelding, faktura eller medlemskap, hjelp med aktivering av brukar i app eller medlemssystem m.v. kan du kontakte klubben sin medlemsansvarleg.

 • Kontakt oss | Sportsklubben

  Send oss ei melding Fornamn Etternamn E-post Melding Send

 • Profil | Sportsklubben

  Vi kan ikke finne siden du leter etter Denne siden finnes ikke. Gå til startsiden og fortsett å utforske. Gå til startsiden

 • Varsling | Sportsklubben

  Varsling om kritikkverdige forhold I Finnås Sportsklubb skal alle vere trygge. Sei ifrå når du opplever noko som er brot på våre verdiar, etiske levereglar, reglement eller retningsliner. Me ynskjer å få veta om kritikkverdige forhold og set pris på at du melder ifrå. ​ Eksempel på kritikkverdige forhold kan vere mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Me ynskjer å høyre frå deg slik at me får anledning til å ta tak i og håndtere kritikkverdige forhold på ein god måte, og kan hindre liknande hendingar i framtida. ​ Kva skjer når du varslar? Me føl opp alle varsel. Når me mottek varselet ditt vil me gje deg beskjed om kven som har ansvar for å fylgje opp saka og du vil bli oppdatert på kva som skjer med varselet vidare. I Finnås Sportsklubb er det styreleiar Øystein Våge som mottek varselet og eventuelt gir dette vidare til rett sakshandsamar. Varsle med namn Du kan varsle med namn og bruke di eiga e-postadresse. Når me mottek varselet vil det bli behandla konfidensielt. Det betyr i denne samanheng at identiteten til den som seier ifrå, og eventuelt den det vert varsla mot, ikkje blir gjort kjent for andre enn dei som treng det for å behandle saka. Varsle anonymt Du kan velge å vere anonym når du varslar. Du vil få tildelt eit brukanamn og passord på SMS eller epost slik at du ved eit seinare tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med sakshandsamaren. Om du vel å vere anonym i ei varslingssak kan det bety at me ikkje kan gå vidare med saka ovanfor den det eventuelt vert varsla om. Dette på grunn av at det kan vere vanskeleg å opplyse saka, eller at sakshandsamaren vel å ikkje gå vidare med saka for å sikre varslaren sin anonymitet. Spør gjerne sakshandsamaren din om råd og meir informasjon. Sende varsel For å sende eit varsel trykker du på "Mitt Varsel" knappen som tar deg vidare til varslingsportalen vår

 • Finnås Sportsklubb | Finnås | Motorsportvegen 3, Finnås, Norway

  Fotball Fotballgruppa er den største gruppa i klubben. Den yngste aktive fotballspelaren vår er 6 år, den eldste er godt oppe på 70-talet. Me har aldersbestemte lag frå 6 år og opp til ca 15 år, Spelarutvikling, me har A-lag senior herrer og storfavoritten Fotballmoro kvar onsdag og søndag. ​ Du får oversikt over alle tilgjengelege lag når du startar innmeldingsprosessen. Bli medlem Allidrett og turn Grupper for barnetrim har vore sterkt veksande dei siste åra. Finnås Sportsklubb har allidrett/trim for 3-5 åringar, og turngrupper fra 1. - 7. klasse ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem Dans, kondisjon, styrke For tida tilbyr me zumba (sportsdans) frå 5. klasse og oppover, samt ei svært effektiv styrketrening med instruktør for eldre ungdom og oppover. ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem E-sport E-sport gruppa vår er ganske nyoppstarta og held til i heilt nyrenoverte lokaler i servicebygget vårt. Gruppa trenar fast kvar veke og består for tida av utøvera frå 12 - 15 år. ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem Banekalender Gå til banekalenderen for å sjå alle aktivitetar me har og kor dei føregår. Banekalender Kva me held på med? Nyttig Finn veien Fotballgruppa er den største gruppa i klubben. Den yngste aktive fotballspelaren vår er 6 år, den eldste er godt oppe på 70-talet. Me har aldersbestemte lag frå 6 år og opp til ca 15 år, Spelarutvikling, me har A-lag senior herrer og storfavoritten Fotballmoro kvar onsdag og søndag. ​ Du får oversikt over alle tilgjengelege lag når du startar innmeldingsprosessen. Bli medlem Kontakt oss Grupper for barnetrim har vore sterkt veksande dei siste åra. Finnås Sportsklubb har allidrett/trim for 3-5 åringar, og turngrupper fra 1. - 7. klasse ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem Forslagskassen For tida tilbyr me zumba (sportsdans) frå 5. klasse og oppover, samt ei svært effektiv styrketrening med instruktør for eldre ungdom og oppover. ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem Medlemsfordeler E-sport gruppa vår er ganske nyoppstarta og held til i heilt nyrenoverte lokaler i servicebygget vårt. Gruppa trenar fast kvar veke og består for tida av utøvera frå 12 - 15 år. ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem Koss det heile starta Volleyballgruppa held på å bygge seg opp igjen etter fleire tiår i dvale. Me har grupper frå 10 år og opp til og med senior. Volleyballgruppa er mest aktiv utanom fotballsesongen, og er enno ikkje blitt ein heilårssport i klubben vår. ​ Du finn oversikt over alle gruppene våre når du startar innmeldingsrosessen. Bli medlem Ellers då? Hovudsponsorar

 • Finnås Sportsklubb | Finnås | Motorsportvegen 3, Finnås, Norway

  - unik - trygg - inkluderande 50 år 1974 - 2024 Lenker og snarvegar Alt anna Varsling Bli medlem Klubbhandboka Sjå heile sponsorveggen vår KLUBBEN Ledig stilling Finnås Sportsklubb har ledig stilling som reinhaldar. Arbeidet består av reinhald i klubben sine lokaler som er fordelt på to bygningar... FOTBALL Kjekt på Sør Cup I år har me hatt eit jenter 14 lag og eit gutar 15 lag på Sør Cup i saman med samarbeidsklubben vår Bømlo Idrettslag. Sør Cup er ein... MEDLEMMER Årsmøtet er gjennomført Årsmøte 2024 er gjennomført. Signert protokoll er tilgjengeleg for nedlasting i menyen Klubben > Årsmøtet. Takk til Idar som nok ein gong... MEDLEMMER Medlemskontingent 2024 Medlemskontingent for 2024 er på veg ut til medlemmane våre. Under finn du viktig informasjon. Me har i 2024 skifta medlemssystem til... ons. 21. aug. Bli med på bortekamp! / Kolnes IL Påmelding 21. aug. 2024, 16:45 – 22:30 Kolnes IL, Århaugbakken 190, 5541 Kolnes, Norge Gratis, men begrensa plasser. Påmelding opnar 7. august. fre. 27. sep. Ungdomskveld / Allrom, servicebygg Fleire datoar Les meir 27. sep. 2024, 19:00 – 21:00 Allrom, servicebygg, Motorsportvegen 3, 5437 Finnås, Norge 5. - 10. klasse

Søkeresultater

bottom of page