top of page

Vil du bli fotballdommar?

Finnås Sportsklubb har behov for fleire fotballdommerar, og det vert no arrangert rekrutteringsdommarkurs i Sunnhordland.

Ny kursmodell består av eit e-læringskurs i slutten av mai og ein fysisk møtedag i juni (dato er ikkje fastsett).


Rekrutteringsdommar er neste steg på dommarstigen som startar på klubbdommar. Alderskrav for å delta er at ein minimum er eller fyller 15 år i inneverande sesong. Ein må og bestå den teoretiske prøven etter kurset.


Finnås Sportsklubb dekker kursutgiftene for våre medlemmer.


Påmelding seinast 24. mai på e-post til fotball@sportsklubben.no

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page