top of page

Treningsavgift 2023

Faktura for treningsavgift 2023 er no sendt ut.


Det kan skje at me har feil registrert i systemet vårt. Har du fått ein faktura du meiner du ikkje skulle hatt ordnar me sjølvsagt opp i dette. Ta i så fall kontakt med medlem@sportsklubben.no snarast.


Dei som mottar faktura for barn får ein faktura per. barn. Me har valgt å gjere det slik for enklast ha rett dokumentasjon opp mot fritidskortet. Hugs at Fritidskortet gjeld for alle mellom 11 og 15 år kan nyttast til å betale både medlemsavgift og aktivitetsavgift. Les meir om ordninga på Bømlo Kommune sine nettsider.


  • Treningsavgifta gjeld for det kalenderåret ein er født i.

  • Elevar frå Bømlo FHS får 50% rabatt på treningsavgifta.

  • Ein betalar kun 1 treningsavgift per år. Medlemmer kan delta på alle aktivitetar med same eller lågare sats.

  • Medlemmer som vert aktive seinare enn 31.juni får rabatt på treningsavgifta slik at ein betalar tilsvarande prosentandel av året som gjenstår.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page