top of page

Retningsliner for trening gjeldande frå onsdag 20. januar

I tråd med nye nasjonale retningsliner gjeldande frå onsdag 20. januar kan me no starte opp med trening igjen for dei fleste av våre aktivitetar. Fylgjande vert gjeldande i Finnås Sportsklubb frå og med onsdag 20.01.2021:


Felles for alle aktivitetar:

 • Deltaking skal registrerast i Rubic Laget Mitt for kvar enkelt aktivitet.

 • Nasjonale og lokale smittevernsreglar skal fylgjast.

Fotball i aldersbestemte klassar:

 • Trening kan gjennomførast som normalt, både innandørs og utandørs.

 • Fritak frå 1 meters regelen når det er naudsynt for å gjennomføre treninga.

 • Kampar og turnering vert utsatt.

Allidrett og turn:

 • Trening kan gjennomførast som normalt, både innandørs og utandørs.

 • Fritak frå 1 meters regelen når det er naudsynt for å gjennomføre treninga.

Aerobic og Zumba:

 • Trening kan gjennomførast som normalt, både innandørs og utandørs.

 • Maks 8 deltakerar på innandørstrening.

 • 2 meters avstand skal haldast til andre deltakerar.

Oldboys og Jokerliga:

 • Desse aktivitetane startar ikkje opp i denne omgang.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page