Nytt styre på plass

Finnås Sportsklubb avholdt årsmøte ved hjelp av videokonferanse, torsdag 30 april. Her vart nytt styre og nye tillitsvalde vald inn. Takk til alle som går ut av verv, og hjartleg velkommen til alle som har tatt gjenvalg, eller er nye i verv.

  • Leiar - Idar Larsen

  • Nestleiar - Arnhild Tveita

  • Økonomiansvarleg - Linn Katla

  • Styremedlem - Linn Maiva Larsen

  • Ungdomskontakt - Katrine Bjørnevik

  • Vara - Hallgeir Myhre og Kristian Mæland

Første styremøte for det nye styret vert torsdag 14 mai klokka 19:15 i klubbhuset på Våge. Saker til styret sendes på post@sportsklubben.no innen onsdag 13 mai.


© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -

Icon made by Freepik from www.flaticon.com