top of page

Nye utleigeprisar

Me har forenkla prismatrisa på utleige og justert prisane.


Hugs at alle medlemmer i Finnås Sportsklubb samt frivillige lag og organisasjonar får 30% avslag på prisane.


Du finn informasjon om prisar og utleige her.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Grunna eit særs viktig Trygg på trening-foredrag vel me å avlyse all sportsleg aktivitet i klubben mandag 27. mars. Dette for å gi mest mogleg av trenarane våre moglegheit til å delta på foredraget so