top of page

No kjem faktura for medlemsavgifta for 2022

Faktura for årets medlemsavgift er sendt til alle medlemmer.


Dei aller fleste vil få fakturaen tilsendt på e-post. Sjekk søppelposten om den ikkje har dukka opp som forventa. Du trykker på betalingslenka i e-posten for å komme inn i fakturabildet. Herifrå kan du velge å betale fakturaen direkte med kort, eller du kan nytte KID og bankkontonummer som står øverst til høgre for å betale via nettbanken.


Det er sendt ut samla faktura til husttanden der dette har vore mogleg basert på den adressa me har registrert i systemet.


Ved feil eller andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på medlem@sportsklubben.no


Har du utfordringar med å betale fakturaen ber me deg ta kontakt så finn me ei løysing saman.


Hugs også at ein kan betale både medlemsavgift og aktivitetsavgift for dei mellom 6 og 18 år ved å bruke fritidskortet.


Er du ikkje lenger medlem men har fått faktura likevel? Då er du sannsynligvis ikkje korrekt utmeldt. Utmelding skjer via Mi Side i Rubic eller skriftleg ved e-post til medlem@sportsklubben.no. Det er ikkje tilstrekkeleg å gi beskjed til trenar/lagleiar.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page