Gjeldande koronatiltak

Oppdatert: 6 dager siden

Dei nasjonale tiltaka vart sist endra 16. april og er gjeldande inntil vidare. I denne artikkelen les du kva tiltak som dermed er gjeldande i Finnås Sportsklubb.


Fylgjande er gjeldande i Finnås Sporstklubb frå 16.04.2021:

  • Oldboys og B-lag: Ingen aktivitet

  • Aerobic/Zumba: Normal aktivitet, men begrensa til maks 10 personar og minimum 1 meter avstand.

  • Allidrett: Normal aktivitet.

  • Aldersbestemt fotball: Normal treningsaktivitet. Stemne, kamp og turnering er ikkje tillatt på tvers av kommunegrenser og NFF Hordaland har på bakgrunn av dette utsatt seriestart. Me forventar meir informasjon frå NFF innan 20.4

Føl med i Rubic Laget Mitt for oppdateringar for den enkelte aktiviteten.


Meir informasjon om dei nasjonale tiltaka finn du på regjeringa sine nettsider.

Endringslogg:

  • 16.03.2021: Saka vart publisert fyrste gong med informasjon om lokal forskrift vedtatt i Bømlo Kommune.

  • 22.03.2021: Saka vart oppdatert etter at Bømlo Kommune vedtok å forlengje den lokale forskrifta til 9. april 2021.

  • 24.03.2021: Saka vart oppdatert etter at regjeringa oppdaterte dei nasjonale retningslinjene og innførte forbod mot innandørs idrett- og fritidsaktivitetar for vaksne til og med 12. april 2021.

  • 09.04.2021: Saka oppdatert med ny overskrift, informasjon om opphøyr av lokal forskrift og ny dato for vurdering av nasjonale tiltak.

  • 17.04.2021: Saka oppdatert etter endring av nasjonale tiltak som eit ledd i regeringa si gjenåpningsplan. Vaksne kan no driva organisert aktivitet innandørs i grupper på 10 personar og utandørs i grupper på 20 personar, så lenge ein kan halde 1 meter avstand.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Finnås Sportsklubb

© 2020 - 2021

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -