top of page

Ledig stilling

Finnås Sportsklubb har ledig stilling som reinhaldar.


Arbeidet består av reinhald i klubben sine lokaler som er fordelt på to bygningar på Våge Idrettsplass.


Arbeidsoppgaver:

  • Normalt reinhald 2 gonger i veka (totalt 3-4 timar).

  • Reinhald før og etter utleige.

  • Ekstraordinært reinhald ved behov.

  • Nedvask 1 gong i året.

Reinhald vert utført når det ikkje er aktivitet i lokala, anten på ettermiddag, kveld- eller dagtid. Dette kan reinhaldar i stor grad styre sjølv etter kva som høver best.


Jobben høver godt for ungdom, men alle er hjarteleg velkommen til å søkje. Du må vere minst 16 år eller fylle 16 år i år. Me er på utkikk etter deg som er dedikert, fleksibel, samarbeidsvillig og påliteleg.


Tiltredelse rundt midten av august.


Er dette noko for deg sender du ein kortfatta søknad til utleige@sportsklubben.no


Har du spørsmål kan du kontakte utleigeansvarleg Linn Stoknes på telefon 99495070 eller styreleiar Øystein Våge på telefon 41448694.

0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page