Kanaldagane 2020 er avlyste

Kanaldagane 2020 er diverre avlyste melder styingsgruppa i Kanaldagane på nettsidene sine no i kveld. Me håpar alle på ein sterk retur i 2021. Les meir på kanaldagane.no


Bilete er lånt frå kanaldagane.no

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -