top of page

Fritidskortet

Hausten 2021 og våren 2022 får alle barn og unge i Bømlo dekka inntil 1000,- kroner i halvåret til deltakaravgifter til faste, organiserte aktivitetar!


Bømlo Kommune er med i eit pilotprosjekt der alle barn i alderen 6-18 år i pilotkommunane får 1000 kr i halvåret til å dekkja deltakaravgifter til faste organiserte fritidsaktivitetar.

Finnås Sportsklubb er registrert i portalen og ein kan dermed nytte fritidskortet for å betale for medlemsavgift og aktivitetsavgift. Ordninga gjeld frå hausten 2021, og det er dermed aktivitetsavgifta for 2. kvartal som vert fakturert i desember ein kan benytte fritidskortet til i år.


Du kan lese meir om dette her: https://www.bomlo.aktiv-fritid.no/findServices

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page