Elektroniske system i FSK

For at det skal vere enklare å forstå dei ulike elektroniske systema me nyttar i Finnås Sportsklubb har me laga ein kort oversikt på nettsida.


Denne finn du i menyen Medlemssider > Brukerveiledninger

Då fleire har hatt problemer med å bekrefte medlemsskapet via lenka som NIF sender ut har me og laga ei enkel veiledning på korleis ein kan gjere dette i NIF sitt sentrale medlemssystem. Du finn veiledninga her.


Finnås Sportsklubb er forplikta til å rapportere alle medlemmer til NIF, men me kan desverre ikkje handtere informasjonen i NIF sitt system. Dette er det kvar enkelt eller foresatt som må gjere. Me er likevel avhenging av at dette vert gjort på alle medlemmer for at me skal rapportere korrekte tal til NIF kvart år.


© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -